Opći uvjeti servisa - Alo Alo servis

1. POPRAVCI UNUTAR JAMSTVENOG ROKA

 1. Kvarovi na proizvodima pokrivenim jamstvom bit će otklonjeni bez naplate ukoliko kvar nije izazvani mehaničkim utjecajem ili rukovanjem suprotnome uputama za korištenje. U suprotnome Alo Alo servis može potraživati naplatu izravnih i neizravnih troškova kao za uređaje izvan jamstva.
 2. Kao datum početka servisnog popravka uzima se dan kad je uređaj zaprimljen isključivo u ovlaštenom servisu (a ne npr. kod preprodavača, trgovca, na prodajnom mjestu gdje je isti kupljen, kod kurirske službe itd...).
 3. Jamstvo na potrošni materijal (npr. baterije uređaja, slušalice i sl.) može biti različito od trajanja jamstva na uređaj. Proizvođač najčešće navodi trajanje jamstva u uputama.
 4. Rješavanje softverskih problema, softversko podešavanje uređaja, problemi uzrokovani virusima i podaci na medijima uređaja NE SPADAJU U JAMSTVO te se takve intervencije naplaćuju po važećem cjeniku usluga.
 5. Ukoliko nije drugačije naznačeno osnovnim ili dodatnim jamstvom, jamstveni uvjeti ostvaruju se u servisu.
 6. Korištenje neoriginalnog potrošnog materijala može uzrokovati neispravnost uređaja, koja nije predmet jamstva te sve troškove popravka snosi krajnji kupac.
 7. Ostali uvjeti jamstva, odn. nepriznavanja istog, navedeni su u jamstvenom listu.

 

2. POPRAVCI IZVAN JAMSTVENOG ROKA

 1. Popravak u vrijednosti ispod 200,00 kn (uključujući PDV) smatra se isplativim popravkom te se po obavijesti kupcu (telefonski, e-mail, SMS) obavlja popravak. U svim ostalim slučajevima tražimo očitovanje po ponudi za popravak.
 2. Za svaki zaprimljeni uređaj naplaćuje se usluga dijagnostike uređaja i radovi koji prethode poslovima servisa po važećem cjeniku usluga ukoliko kupac odustane od popravka uređaja.
 3. Na odluku kupca čekamo 15 kalendarskih dana nakon obavijesti o troškovima popravka. Po isteku tog roka uređaj se vraća kupcu uz naplatu troškova dijagnostike i eventualnih troškova dostave.
 4. Za uređaje koji se ne podignu u roku od 45 dana od dana obavijesti, a bez prethodnog dogovora o produljenom čuvanju uređaja, ne odgovaramo. U slučaju da korisnik ne preuzme uređaj u roku od 45 dana od dana obavijesti Servisa o završetku servisne obrade, korisnik je suglasan da će se to smatrati odreknućem od vlasništva uređaja te će uređaj biti napuštena stvar u skladu s člankom 132. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. U tom slučaju Alo Alo d.o.o. može postupati s uređajem kao s pokretnom stvari koju nitko nema u svom vlasništvu sukladno članku 131. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te prodati istu trećim osobama, a radi naplate svih svojih troškova. Korisnik izričito i bezuvjetno potvrđuje da Alo Alo d.o.o. ima pravo zadržanja na predmetu popravka sukladno odredbama članka 72. Zakona o obveznim odnosima te je ovlašten na temelju članka 75. sve svoje troškove koje je imao u svezi popravka kao i druge troškove naplatiti iz vrijednosti ostvarene prodajom uređaja trećim osobama. 
 5. Ukoliko se testiranjem proizvoda dođe do zaključka da je proizvod ispravan, naplaćuju se troškovi dijagnostike i eventualni troškovi dostave.
 6. Ukoliko kupac odustane od popravka, naplaćuju se troškovi dijagnostike i eventualni troškovi dostave.
 7. Svaki rezervni dio ugrađen u uređaj kupca prilikom obavljanja servisnog popravka ostaje u vlasništvu Alo alo d.o.o. do podmirenja punog iznosa popravka prema izdanoj ponudi ili računu. Uređaji se isporučuju tek po izvršenoj uplati.
 8. Jamstvo na popravak je 90 dana i obuhvaća rezervni dio i obavljene radove. Jamstvo se odnosi samo na identični kvar, tj. neispravnost iste komponente i ne obuhvaća funkcioniranje cijelog uređaja.

3. PODACI KUPCA NA UREĐAJIMA

Prilikom intervencije na uređajima moguć je gubitak podataka te je kupac dužan napraviti sigurnosnu kopiju prije dostave uređaja na servis. Alo Alo d.o.o. ne odgovara za podatke na internoj memoriji uređaja, vanjskom mediju (memorijskoj kartici) ili bilo kojem drugom uređaju koji služi za pohranu podataka.

U dogovoru s vlasnikom opreme može se izvršiti usluga spašavanja podataka po važećem cjeniku usluga.

4. ZAMJENA PROIZVODA

Zamjena kompletnog proizvoda se vrši isključivo unutar jamstvenog roka, u slučaju kada:

 • su ispunjeni zakonski uvjeti prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača,
 • je zamjena kompletnog proizvoda standardna servisna procedura za taj proizvod

5. ZAPRIMANJE UREĐAJA NA SERVIS

Kupac može prijaviti i zahtijevati obavljanje servisne procedure na slijedeće načine:

 • Vlastitom dostavom na adresu Alo Alo servisa, Vukovarska 207 (City Center One), 21000 Split

Uz prijavu uređaja potrebno je pripremiti:

 • Račun
 • Jamstveni list
 • Opis kvara
 • Pripadajuću opremu uz uređaj ukoliko je bitna za dijagnostiku

Svi proizvodi koji se šalju bilo kojim oblikom dostave, moraju biti zapakirani na način koji će onemogućiti oštećenja prilikom normalne manipulacije proizvodima. Dostavne službe imaju pravo odbiti preuzimanje proizvoda koji nije adekvatno zapakiran. 

Po zaprimanju uređaja u servis, ovlašteni stručnjaci provjeravaju je li uređaj vremenski u jamstvenom roku te procjenjuju njegovo stanje i evidentiraju svaku nepravilnost u vidu oštećenja, tragova tekućina, padova i udaraca. Zbog mogućnosti oštećenja koja nisu vidljiva izvana (unutarnja oštećenja, polijevanja, naponski udari, iskrivljeni pinovi i sl.), finalnu odluku o valjanosti jamstva donosi ovlašteni serviser.

6. PRODAJA REZERVNIH DIJELOVA

Upit za cijenom i informacijama o raspoloživosti rezervnih dijelova šalju se na info@aloalo.hr.

Dijelovi se naručuju i ugrađuju tek po izvršenoj uplati.

7. PLAĆANJE

Popravak se može platiti uplatom na žiro račun društva (preko banke, pošte), plaćanjem u gotovini ili karticom na prijemnom pultu servisa ili prodajnog mjesta koje je zaprimilo servis. Za obveznike fiskalizacije uplate u gotovini su moguće do iznosa od 5.000 kn.

8. OSTALO

Kupac je jasno i unaprijed upoznat s ovim uvjetima poslovanja koji se nalaze na primci, u servisu, našoj web stranici ili na upit i smatramo da je suglasan s svim uvjetima poslovanja servisa i cijenama servisa prema važećem cjeniku.

UREĐAJI SE ISPORUČUJU SAMO UZ PREDOČENJE PRIMJERKA RADNOG NALOGA/SERVISNE PRIMKE.UREĐAJE SE ISPORUČUJU TEK PO IZVRŠENOJ UPLATI I TO UZ POTVRDU UPLATE I IZVJEŠTAJ BANKE O PRISPIJEĆU SREDSTAVA.